Programma ULI op PROVADA

3 juni: De toekomst van bestemmingsplannen

Leegstand zorgt voor lagere vastgoedwaarden. Hierdoor worden verschillende gebieden interessant voor andere doelgroepen dan oorspronkelijk is bepaald. Zo worden bedrijventerreinen een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor startende ondernemers die zoeken naar een werkplek. In het huidige model blijkt herstructurering van leegstaande bedrijfspanden alleen vaak lastig door de vastomlijnde kaders van het bestemmingsplan. Hoe kunnen we de nieuwe trends omarmen? Durven we het oude model van de ruimtelijke ordening los te laten? We gaan naar een tijd waarin bestemmingsplannen niet langer omschrijven wat wel mag, maar meer focussen op wat niet mag. Om 14:00 uur gaan o.a. Rudy Stroink (Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht), Jeanet van Antwerpen (Inbo) en Anne-Marie Klijn (Boekel De Nerée, Adviescommissie Omgevingswet) met elkaar in gesprek over dit vraagstuk.

4 juni: Naar een compacte stad met kwaliteit

De Périphérique rondom Parijs is even lang als de A10 rondom Amsterdam. Toch wonen er in Parijs zes keer zoveel mensen. Er zijn oplossingen te bedenken om in onze steden dichter op elkaar te wonen, werken en recreëren. Maar hebben we daar behoefte aan? Het antwoord is ja. De komende jaren wordt de Nederlandse markt gedomineerd door leegstand en is ruimte niet langer schaars. Dit betekent dat de opgave verschuift van nieuwbouw naar het transformeren van bestaande gebouwen binnen de stad. Een ontwikkeling die vraagt om nieuwe financieringsmodellen. Maar hoe zorg je ervoor dat de kwaliteit van leven gewaarborgd blijft als de financiering ingewikkeld wordt? Maurits de Hoog (Gemeente Amsterdam), Karin Laglas (toekomstig bestuursvoorzitter Ymere) en Gert Urhahn (Urhahn Architecten) gaan om 14:00 uur het gesprek aan over deze opgave en doen een boekje open over de invloed van dit complexe vraagstuk op de leefkwaliteit in Nederland.

5 juni: Van meer naar anders vastgoed – 12 innovators pitchen

De tijd van ongebreidelde bouw is voorbij. We gaan anders om met vastgoed. Niet de kwantiteit maar de kwaliteit staat centraal. Verplaatsbare woningen, tijdelijke vastgoedoplossingen, nieuwe apps en flexibele kantoorconcepten doen hun intrede. Is dit de toekomst of zijn het hypes? En in hoeverre veranderen deze concepten blijvend de vastgoedmarkt? Om 11:00 uur pitchen 10 ondernemers hun product of visie op het nieuwe wonen, werken en recreëren. Hoe? In 20 slides van ieder 20 seconden. Kom langs voor een drankje, laat je inspireren en sluit de PROVADA af met een positieve blik op de toekomst.

Download Programme