ULI Nederland verwelkomt twee nieuwe bestuursleden om de verdere groei te ondersteunen

ULI Nederland is verheugd aan te kondigen dat Marijke Nas, directeur Vastgoedontwikkeling, Klant Markt in de regio Midden-West van Dura Vermeer en Emile Klep, directeur-bestuurder bij Woonplus Schiedam zijn toegetreden tot het bestuur. Het bestuur bestaat hiermee uit 9 personen.

Marijke Nas ziet er naar uit om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het Urban Land Institute (ULI) in Nederland:“De uitdaging waar we momenteel voor staan, is ervoor te zorgen dat steden inclusief en gezond zijn, zowel voor milieu als voor mensen. ULI biedt een actief platform voor ons om kennis te verbinden en te delen, om bij te dragen aan het oplossen van stedelijke uitdagingen. Door toe te treden tot het bestuur kan ik het belang van en kennis over inclusieve stedelijke gebieden, die een gezonde samenleving en een levendige natuurlijke omgeving ondersteunen, vergroten.”

Marijke brengt, als directeur Vastgoedontwikkeling, Klant Markt in de regio Midden-West van Dura Vermeer, waar ze verantwoordelijk is voor woningbouw in zowel Noord-Holland als Utrecht, uitgebreide expertise met zich mee op het gebied van woningontwikkeling.

Voordat Marijke bij Dura Vermeer werkte, was zij ontwikkelmanager bij AM, waar ze onder andere heeft gewerkt aan de realisatie van gedifferentieerde leefomgevingen op IJburg en de Friendswoningen die zijn gerealiseerd in Amsterdam-Noord.

Emile Klep, directeur-bestuurder bij Woonplus Schiedam, is van mening dat“stedelijke ontwikkeling niet kan zonder hierin ook kansen te bieden voor huishoudens met een lager inkomen. ULI biedt een relevant platform voor kennisuitwisseling over optimale integratie van betaalbare woningen in stedelijke context, op nationaal en internationaal niveau. Als bestuurslid wil ik zoveel mogelijk bijdragen aan dit thema.”

Als directeur-bestuurder van Woonplus in Schiedam (werkzaam sinds juli 2019), een corporatie met ongeveer 11.500 woningen, is de volledige breedte van de woningmarkt vertegenwoordigd in het bestuur. Als lokale woningbouwcorporatie is Woonplus actief betrokken bij het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving van haar huurders. De vastgoeduitdagingen zijn gericht op zowel de herstructurering van de huidige voorraad als nieuwe ontwikkelingen, om aan de toegenomen vraag naar betaalbare woningen in grootstedelijk Rotterdam te voldoen.

Voordat Emile bij Woonplus werkte, was hij vier jaar Directeur Stedelijke Inrichting bij de gemeente Rotterdam. In deze rol was hij verantwoordelijk voor het huisvestings- en milieubeleid en voor de vernieuwing van de infrastructuur om de leefbaarheid van de stad te verbeteren, door meer gebruik te maken van het openbaar vervoer en fietsen. Emile is naast ULI – op vrijwillige basis – actief als bestuurslid van verschillende maatschappelijke en culturele organisaties.