Adriaan Geuze receives the ULI Netherlands Leadership Award for Outstanding Urban (Re)Development

[Dutch Translation Below / Nederlandse vertaling hieronder]


Rotterdam, 22 May 2019 – Today Adriaan Geuze received the ULI Netherlands Leadership Award for Outstanding Urban (re)Development. The prize was awarded at the ULI Netherlands Annual Conference, by Pieter Hendrikse, chairman of the Jury and CEO JLL Netherlands. The award is an appreciation from the professional field to the person with a demonstrable and special contribution to urban development in the Netherlands. Previous winners were Wienke Bodewes, former CEO Amvest, and Peter van der Gugten, director Heijmans Vastgoed.

Pieter Hendrikse, chairman of the jury, said: “There are major and urgent spatial challenges in the Netherlands: issues relating to food, infrastructure, climate and construction. The limited space available is under pressure. There is someone who offers perspective and is prepared to fight for it. Someone with a deep knowledge of society who knows how to apply that knowledge to spatial issues. Someone with a vision on the urban fabric that leads to high spatial quality and who is fully committed to this. Someone who sees high-quality public space as a backbone of area development. With an agency that has been one of the international leaders for many years. With projects in many places in the Netherlands. And as suchforms the Dutch landscape. Borneo Sporenburg Amsterdam, Strijp-S, Schiphol Airport, Oosterscheldekering to name but a few. But also important international projects in New York, Madrid, Toronto, Hong Kong and more. Today we want to honour him: Adriaan Geuze.”

Loes Driessen, chair of ULI Netherlands, said: “Adriaan Geuze is a great successor to Peter van der Gugten and Wienke Bodewes, who won the ULI Award in 2017 and 2018 respectively, and he has also left his mark on the city where we have settled this year for our third Annual Conference, Rotterdam – a nice coincidence.”

Background Adriaan Geuze

Adriaan Geuze is founder and co-director of the multidisciplinary design agency West 8 urban design & landscape architecture. Geuze and his team are known for their unique approach to planning and design of public space. This approach combines techniques as part of which  contemporary culture, urban identity, architecture, public space and technology are represented in a design, with the local context as a starting point. Geuze has received many important awards, such as the Prix de Rome, the Maaskant Prize, the Oeuvre Prijs voor de Bouwkunst (Oeuvre Prize for Architecture) from the Mondriaan Fund, the Architect of the Year Prize (with Team CS) and the ARC Oeuvre Award. International awards include the Rosa Barba First European Landscape Prize, the Veronica Rudge Green Prize for Urban Design (Harvard Design School) and various Honor Awards from the American Society for Landscape Architecture. In addition, Adriaan Geuze and West 8 have also won numerous international design competitions, including those for Governor’s Island in New York, Yongsan Park in Seoul and Toronto’s New Central Waterfront in Canada. As a sought after speaker and lecturer, Geuze gives speeches frequently and is a lecturer at respected institutions around the world.


Rotterdam, 22 mei 2019 – Vandaag ontving Adriaan Geuze de ULI Netherlands Leadership Award for Outstanding Urban (Re)Development. De prijs werd uitgereikt op het Jaarcongres van het Urban Land Institute, ULI Netherlands door Pieter Hendrikse, voorzitter van de Jury en CEO JLL Nederland. De prijs is een waardering vanuit het vakgebied aan de persoon met een aantoonbare en bijzondere bijdrage aan de gebiedsontwikkeling in Nederland. Eerdere winnaars waren Wienke Bodewes, voormalige CEO Amvest, en Peter van der Gugten, directeur Heijmans Vastgoed.

Jury-voorzitter Pieter Hendrikse: “Er zijn grote en urgente ruimtelijke opgaven in Nederland: het voedselvraagstuk, infrastructuur, klimaat en de bouwopgave. De beperkte ruimte ligt onder druk. Er is iemand die perspectief biedt en bereid is daarvoor te strijden. Iemand met een diepe kennis van de maatschappij en die dat weet toe te passen bij ruimtelijke vraagstukken. Iemand met een visie op stedelijk weefsel dat tot hoge ruimtelijke kwaliteit leidt en zich daar vol voor inzet. Iemand die hoogwaardige openbare ruimte ziet als een drager van gebiedsontwikkeling. Met een bureau dat al jaren tot de internationale top behoort. Met projecten op vele plaatsen in Nederland. En daarmee het Nederlands landschap vormt. Borneo Sporenburg Amsterdam, Strijp-S Eindhoven, Amersfoort Vathorst, de Coolsingel in Rotterdam enMáximapark in Leidsche Rijn, Utrecht. Vandaag willen we hem eren: Adriaan Geuze.“ Loes Driessen, voorzitter ULI Netherlands: “Adriaan Geuze is een mooie opvolger van Peter van der Gugten en Wienke Bodewes, die respectievelijk in 2017 en 2018 de ULI-Award gewonnen hebben, en heeft ook zijn stempel gedrukt op de stad waar we dit jaar zijn neergestreken voor onze 3eJaarcongres, Rotterdam – een mooie bijkomstigheid.”

Achtergrond Adriaan Geuze
Adriaan Geuze is oprichter en mededirecteur van het ontwerpbureau West 8. Geuze en zijn team staan bekend om hun unieke benadering van planning en ontwerp van de publieke ruimte. Deze benadering combineert technieken waarmee hedendaagse cultuur, stedelijke identiteit, architectuur, publieke ruimte en engineering verenigd worden in een ontwerp, met de lokale context als uitgangspunt. Geuze heeft vele belangrijke onderscheidingen ontvangen, zoals de Prix-de-Rome, de Sikkens Prijs, de Maaskant Prijs, de Oeuvreprijs voor de Bouwkunst van het Mondriaanfonds, de Architect van het Jaar Prijs, en de ARC Oeuvre Award. Internationale prijzen zijn de Rosa Barba First European Landscape Prize, de Veronica Rudge Green Prize for Urban Design en diverse Honor Awards van de American Society for Landscape Architecture. Adriaan Geuze en West 8 hebben tal van internationale ontwerpwedstrijden gewonnen, zoals die voor Governors Island in New York, Yongsan Park in Seoul en Toronto’s New Central Waterfront in Canada. Als veelgevraagd spreker en docent geeft Geuze frequent lezingen en doceert hij aan gerespecteerde instituten wereldwijd. Geuze is buitengewoon hoogleraar Landschapsarchitectuur in Wageningen en lid van de Akademie van Kunsten.