ULI Netherlands: Challenges of the Circular City

Het event ‘Challenges of the circular city’ in Circl, het paviljoen van ABN AMRO aan de zuidas Amsterdam, werd een actieve verkenning van het onderwerp met circa 70 deelnemers onder leiding van 5 bevlogen pioniers en een moderator Armand Paardekooper. Paardekooper is een bewust bewoner van de aarde maar gebruikt jaarlijks toch 3,2 hectare. Als 7,4 miljard wereldburgers op zijn manier leven, dan zijn 1,9 aardbollen nodig. Bij de gemiddelde Nederlander zijn dat bijna 4 aardbollen. Niet houdbaar dus.

Maar, de circulaire economie is er al. Dat is geruststellend. Zeker als je in Circl bent, het paviljoen van de ABN AMRO aan de zuidas. En al helemaal met een rondleiding van Petran van Heel, sector banker bouw en nauw betrokken bij de realisatie van Circl. Van Heel zette vervolgens de groep in een urgente modus. De transitieagenda is al gestart. In 2023 zijn alle aanbestedingen van de rijksoverheid circulair. En, zonder een circulaire visie in een business case, wordt financiering vrijwel onmogelijk.

Xander Bueno de Mesquita heeft met het bijna opgeleverde Amstelkwartier hotel in korte tijd alle fasen van innovatie indringend doorlopen. Zeker voor hospitality geldt dat zonder integrale visie op circulariteit er geen business case is. In het Amstelkwartier hotel komt alles samen. De verbruik cycli van grondstoffen en energie. Lokaal geproduceerd voedsel. Maar vooral ook een sociaal duurzame plek waar Amsterdam en wereldreizigers elkaar ontmoeten en waar kinderen het begrip voor circulariteit voelen en leven.

Architectenbureau Doepel Strijkers tekende voor het interieur van Circl en was daarmee nauw betrokken bij de architectuur van het gebouw. Chantal Vos, partner bij Doepel Strijkers, schetste het proces bij een circulair ontwerp. Dat is fundamenteel anders dan een traditioneel ontwerpproces. De focus op het lange termijn gebruik en beheer van het project en beperkingen en kansen van de inzet van voorhanden materialen daarbij vraagt een open houding bij het opdrachtgeversteam. Esthetiek speelt in eerste instantie geen rol. Een intensieve samenwerking des te meer.

Dit is de tijd voor het experiment. En het zoeken naar betekenisvolle allianties. Dat is prachtig te zien op ‘The Green Village’ bij TU Delft. Directeur Jaron Weishut vertelt hoe essentieel deze locatie is.  Bouwregels staan uit. Daarmee ontstaat ruimte voor het testen van nieuwe energievoorzieningen en vervoersystemen tot constructies en nieuwe allianties in een circulair businessmodel. The Green Village biedt de stepping stone om de noodzakelijke innovatiesprong te faciliteren.

Gerrit Jan Teunissen van Traject was vanaf het begin betrokken bij de realisatie van Circl als adviseur van ABN AMRO. De ambitie was evident. De uitkomst niet en is een resultaat van een proces dat veel vanzelfsprekendheden overboord heeft gegooid en niet anders kon slagen dan door een niet-traditionele houding van alle specialismen betrokken. Zoals de inzet op een certificatiesysteem. Door een inzet op BREEAM, LEEDS en WELL los te laten ontstond het momentum voor een hogere ambitie.

Met deze sprekers werd in 4 werkgroepen een aantal pakkende thema’s uitgediept. Daaruit bleek dat iedereen aan de slag wil. En dat is ook de enige manier om de ‘challenge of the circular city’ aan te gaan.

Een conclusie was dat dit ULI Netherlands event nog maar een eerste stap was; de juiste vragen zijn gesteld, de interesse gewekt, maar helder is ook dat een simpele formule niet bestaat. Er is meer tijd nodig voor het bouwen aan een actieve ULI agenda, omdat ULI bij uitstek in staat is om de benodigde verschillende disciplines bij elkaar te krijgen.. En er is naast noodzaak ook behoefte dit samen te doen. Daarom wordt er een Product Council opgericht met tussen de 8 en 10 deelnemers uit verschillende disciplines. Ook wordt verderop in het jaar een volgend event gepland met onder andere de resultaten uit de product council.

Wij doen graag een oproep aan alle ULI leden of zij interesse hebben in het deelnemen aan de Product Council. We beoordelen de aanmeldingen op een voldoende multidisciplinaire samenstelling van de council.